+420 739 095 822
 
 
 
Stampo-inter s.r.o. - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s Ruskem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spodni_stin
 
 
 

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb s rusky mluvícími zeměmi

Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Uzbekistán, Litva, Lotyšsko, Estonsko a jiné státy bývalého Sovětského svazu.

Hlavní činnost naší firmy – organizace a zajištění úspěšné činnosti českých a evropských firem ve státech na území bývalého Sovětského svazu. Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Litva, Lotyšsko, Estonsko a další.

 • Připravíme databázi potencionálních partnerů pro Váš byznys v cílové zemi
 • Uskutečníme analýzu konkurenčního prostředí
 • Ověříme zájem o Váš produkt nebo službu
 • Připravíme ověřené podklady pro začátek nebo rozvoj podnikání
 • Zajistíme obchodně právní poradenství (celní předpisy, legislativa, daňová povinnost apod.)
  • Doporučíme vhodnou právní formu pro vstup na trh
 • Organizujeme soukromé i služební cesty
 • Příprava a organizace jednání s potencionálními partnery
 • Zastupujeme klienty během veletrhů a výstav
 

Překlady a tlumočení

 
 • Překlady a tlumočení se zaměřením na obchodně-právní tématiku (ruština, ukrajinština)
 • Překlady smluv, obchodních podmínek, technických návodů a technologických postupů, expedičních dokladů, prohlášení výrobce, certifikátů apod.
 • Překlady webových stránek
 • Stylistické a gramatické korektury nových či existujících překladů rodilým mluvčím
 • Tlumočení u obchodních jednání, na výstavách, konferencích, setkáních dealerů apod.
 • Překlady reklamních materiálů
 

O nás

 
Spol. Stampo-inter na českém trhu pracuje od r. 2007. Za dobu své existence spolupracovala na více než 30 projektech, spojených se vstupem českých firem na trhy bývalého Sovětského svazu.